BEELDENSTORM – WE TOO

Laat het beeld van J.P. Coen, de verpersoonlijking van de VOC, rustig staan in Hoorn. Geschiedenis moet je niet wegpoetsen uit het straatbeeld. Zo'n standbeeld kan de aanleiding zijn om bijvoorbeeld te wijzen op de scheve verhoudingen die Nederlands-Indië kenmerkten.

 

Wie ben ik? In 2002 leidde ik het protest tegen de nationale viering van 400 jaar VOC onder de noemer 'Wat valt er te vieren?'. Dat deed ik beschaafd met de organisatie van een symposium en door het geven van interviews die tot in Zuid-Afrika en Australië doordrongen. Het gevolg: veel geplande festiviteiten vonden geen doorgang, omdat medeburgers het achteraf ongepast vonden. De viering werd een fiasco.

 

Het is tragisch dat er nu nog vaderlandslievende lui zijn die voor Coen opkomen met het argument dat hij ook goede dingen heeft gedaan. Zij reageren net zo primitief als de plots wakker geworden We-Too-activisten die niet zo bijster sterke teksten als 'Fuck VOC' op sokkels verven.

 

Standbeelden zijn trouwens vaak controversieel. Al was het vanwege de vraag: waarom hij wel en zij niet? Zelfs het beeld van een van 's werelds meest onschuldige helden is al eens van de sokkel getrokken in zijn geboorteplaats Chester, Illinois. Yep, 'I yam what I yam, I'm Popeye the Sailor Man.'

 

Herman

 

 

 

ZIJN JULLIE KERELS OF LAFAARDS?

Zijn jullie kerels of lafaards. De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi's 1940-'45 is goed onthaald in de media. Het laatste boek van Herman Keppy werd besproken in meerdere dagbladen en tijdschriften.


'Als er een monument moest komen voor al die Indische deelnemers aan de strijd tegen het nationaalsocialisme, dan heeft Keppy dat nu opgericht,' schreef John Jansen van Galen in Het Parool (23 november 2019).

 

Rob Hartmans voegde daaraan toe in het Historisch Nieuwsblad (mei 2020) 'Veel boeken over de oorlog vertellen een verhaal dat inmiddels wel bekend is. Dit boek voegt echt iets toe.'

 

Is begin november 2019 verschenen. 26 x 21 cm, 272 pagina's dik, met meer dan 250 afbeeldingen en vele ongelooflijke verhalen. Prijs € 29,95.

 

Meer...

 

 


AGENDA

8 augustus tot en met 6 september, Den Haag (onder voorbehoud)

Tentoonstelling in het Atrium 'Indisch Den Haag contra de nazi's' met foto's en verhalen uit het boek 'Zijn jullie kerels of lafaards?'

 

Vrijdag 30 oktober, 13 uur, Den Haag

Lezing in het Haags Historisch Museum over zijn laatste boek bij de tentoonstelling 'Verlangen naar Vrijheid en Vrede – Ooggetuigen van ’40 – ’45' waarin ook twee Indische helden figureren.

 

 

Herman Keppy is de zoon van een Nederlandse moeder en een Molukse vader.
Hij geeft regelmatig lezingen, publiceert in diverse media en heeft meegewerkt aan meerdere boekpublicaties. Van eigen hand zijn vijf boeken verschenen:
De laatste inlandse schepelingen, Tussen Ambon en Amsterdam, Flat River Flamingo, Pendek en Zijn jullie kerels of lafaards?.

 

Meer...