5 MEI – GERRIT VAN DER VEENSTRAAT

Op het basketballpleintje in de Gerrit van der Veenstraat heeft Herman Keppy in zijn jeugd menig potje gespeeld. Zonder iets te weten van de beladen oorloggeschiedenis van de straat, zonder iets te weten van zijn Indonesische roots. Dat heeft hij inmiddels flink ingehaald. Want in deze straat mag hij op 5 mei meedoen met het programma Open Huizen van Verzet.

 

Tijdens de oorlog woonden hier Lillah Soesilo (foto) en haar broer Brenthel. Op zolder stencilden zij illegale kranten en verspreidden deze. Zij maakten deel uit van het georganiseerde verzet van Indonesiërs in Nederland tegen de nazi's. Mooi hoor, Indonesische moslims die Joodse Amsterdammers helpen. Omdat zij dit de gewoonste zaak van de wereld vinden.

 

In de Gerrit van der Veenstraat 167 spreekt Herman met Winka Djojoadhiningrat en Iwan Faiman, beiden zoon van Javaanse verzetsstrijders van toen. En als de betrokken interviewer – immers Ambonese Amsterdammer – zijn mond een beetje kan houden, krijgen bezoekers ook gelegenheid om vragen te stellen.

 

Open Huizen van Verzet: de Indonesiërs. Zondag 5 mei, Gerrit van der Veenstraat 167, twee bijeenkomsten: om 12.00 uur en 13.00 uur. Toegang gratis.

 

 

 

DIE SCHADUW

De jaloezieën klapperden, irritant omdat hij zich probeerde te concentreren op een boek dat hij allang had moeten afmaken. Het alternatief was om het raam te sluiten, maar dat was geen alternatief, want het was veel te warm. Dan zou hij de ventilator moeten aanzetten die de jaloezieën opnieuw zou doen klapperen. En als hij ergens een hekel aan had, dan was het dat het vel papier in de typmachine waarop zijn blik bleef rusten, zou gaan wapperen.


De telefoon rinkelde. Met tegenzin nam hij op. Nee, onmogelijk kon hij over een maand een vergadering gaan voorzitten. Hij was de vorige week begonnen met het afwimpelen van lezingen, zakelijke bijeenkomsten, zelfs van sociale afspraken. Hij besefte dat het de komende maanden stil rond hem zou zijn. Dat hij zich hier zou ingraven als een kluizenaar.


Over het bureau waarop stapels documenten puilden, hing die donkere schaduw. Het was de schaduw van de oorlog, die nooit was weggeweest. Alleen op Bevrijdingsdag zou Herman Keppy deelnemen aan Huizen van Verzet in Amsterdam, om te vertellen over dappere Indonesische studenten. En het verzoek van werkgroep Indische Letteren om te spreken in Leiden kon hij evenmin negeren.


Maar dat was dat. Verder zou de buitenwereld hem dag en nacht alleen voor het raam zien zitten als een schaduw. Met slechts een typemachine als wapen om met die andere schaduw af te rekenen.

 

Huizen van Verzet, 5 mei 2019, Gerrit van der Veenstraat 167, Mokum, om 12 en 13 uur. Nadere gegevens volgen over de bijeenkomst van Indische Letteren in Leiden op 14 juni.

 

 

ZIJN JULLIE KERELS OF LAFAARDS?

Dat is de titel van het nieuwe boek van Herman Keppy dat dit jaar wordt voltooid. Al jaren doet hij  – met tussenpozen – onderzoek naar de Indische en Indonesische strijd en het verzet tegen de nazi's tijdens WO II. Hij geeft er lezingen over, schrijft artikelen en in 2018 werd een hoofdstuk uit het boek al gebruikt voor de tentoonstelling Katjongs in Colditz in Museum Bronbeek in Arnhem.

 

 

Herman Keppy is de zoon van een Nederlandse moeder en een Molukse vader.
Hij geeft regelmatig lezingen, publiceert in diverse media en heeft meegewerkt aan meerdere boekpublicaties. Van eigen hand zijn vier boeken verschenen:
De laatste inlandse schepelingen, Tussen Ambon en Amsterdam, Flat River Flamingo

en Pendek.

 

Meer...